Vietnam embassy in China

Address: No 32 Guanghua Road, Jiangou menwai, Beijing, 100600, China
Tel: +86-10-6532 1155 / +86-10-6532 1125     
Fax: +86-10-6532 5720
Email: suquanbk@yahoo.com

 

Vietnam Consulate in Guangzhou, China
Address: 2nd floor, Hotel Landmark B Bldg. North, Qiaoguang Road (Haizhu square), Guangzhou, China
Tel: +86-20-8330 5911 / +86-20-8330 5916     
Fax: +86-20-8330 5915
Email: tlsqvn@mx2.gd.cei.gov.cn

 

Vietnam Consulate General in Kunming, China
Address: Unit C, 2/F, Kaiwah Plaza International Hotel, 157 Beijing Road, Kunming, Yunnan, China
Tel: +86-871-352 2669 / +86-871-351 5889     
Fax: +86-871-351 6667
Email: tlsqcm@yahoo.com

 

Vietnam Consulate General in Nanning, China
Address: 1F, Investment Plaza, 109 Minzu Avenue, Nanning, China
Tel: +86-77-1551 0561 / +86-77-1551 0562     
Fax: +86-77-1553 4738
Email: tlsqvn@rediffmail.com

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W